• Ladugårdsrenovering utförd av C Grönström Bygg & Fastighetstjänst AB

Byggnationer (om och till)

Vi har valt att specialiserat oss på mestadels ombyggnationer och tillbyggnader för att få ut maximalt av våran kompetens och erfarenhet.

Fastighetsskötsel

.Tar hand om din fastighet när du inte är närvarande. Underhåll och förebyggande gäller både inne och ute

Renoveringar

Hjälper dig med din renovering genom att ge förslag på lösningar och idéer för att på så vis komma fram till bästa genomförandet

Tillverkning

Nytillverkning av div specialobjekt. T.ex nya fönster dörrar till uthusen